13th January

Concert will begin at 15:00 hours GMT

The Vivaldi Orchestra and friends play tangos in Moscow

Live streamLive stream

Vera Vasilyeva, Vladimir Vasilyev, Alexander Shirvindt, Daniel Kramer, Yuri Belyaev, Sergey Makhovikov, Natalia Rozhkova, Alexander F. Sklyar, Polina Agureyeva, Anatoly Zhuravlev, Svetlana Polyanskaya, Abelardo Alfonso Lopez, Svetlana Bezrodnaya, violin and conductor, and the Vivaldi Orchestra perform tangos and more.

Live.


Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
Meloman Meloman

Moscow Philharmonic